Chuyên mục lưu trữ: Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Việc áp dụng sử dụng Hóa đơn điện tử trong thời buổi công nghệ 4.0 là điều tất yếu. Hiện nay với những doanh nghiệp mới sẽ áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử là điều cần thiết. Với lộ trình đến năm 2020 tất cả các doanh nghiệp (90%) đều phải sử dụng HDDT. Đây là một lộ trình tốt trong quy trình hoàn thiện về cơ cấu quản lý. Đây hứa hẹn là một bước ngoặt lớn trong việc cải tổ hệ thống quản lý hóa đơn chứng từ.

hoa-don-dien-tu-invoice24h

Với việc sử dụng hóa đơn giấy trước kia thì quả thực đây là một bước tiến mới về áp dụng công nghệ. Với các nước phương tây thì việc áp dụng hóa đơn điện tử nó đã là điều hòa toàn bình thường. Việc sử dụng hóa đơn in giấy với họ gần như một điều gì đó hồi ức về quá khứ mà thôi.

Do quá trình vận hành, chuyển mình với những cơ cấu quản lý chưa thể thống nhất ngay trong một lúc. Nên hiện nay Việt Nam vẫn cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để thống nhất hoàn thiện cơ cáu quản lý về hóa đơn chứng từ bằng công nghệ. Với công nghệ Hóa dơn điện tử hứa hẹn sẽ giảm thiểu nhiều chi phí quản lý cho doanh nghiệp. Chính xác trong khâu quả lý chứng từ hóa đơn vốn đã quá phúc tạp bàng 1 CLICK.

Hi vọng trong môt ngày gần nhất Việt Nam sẽ sớm hoàn thiện cơ cấu quản ý. Sẽ sớm hoàn toàn áp dụng sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ. 

Không tìm thấy

Xin lỗi, nhưng không có kết quả nào trong kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu của bạn. Có lẽ tìm kiếm sẽ giúp bạn tìm thấy bài viết có liên quan.