Bảng giá WordPress Hosting

Bảng giá WordPress Hosting
GÓI CƠ BẢN
600.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 1.000 MB
Bandwidth: 20 GB
Domains: 02
Sub Domains 05
Parked Domains: 04
FTP Accounts: 03
Email Accouts: 10
MySQL Accounts: 04
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

GÓI PHỔ BIẾN
1.200.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 2.000 MB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 04
Sub Domains Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 07
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
2.400.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 3.000 MB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 06
Sub Domains Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 15
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

Bài này đã được đăng trong Forum. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *